Hlavní stránka       Smysl pomoci       Tengenenge       Spolupracují       Kontakty       Ke stažení       Archiv   
II. BENEFIČNÍ VEČER PRO TENGENENGE

II. benefiční večer pro vzdělávání v Tengenenge byl svými návštěvníky hodnocen jako zdařilá kulturní akce, s důstojným občerstvením a bohatým programem, na který se akreditovala témeř desítka novinářů. Přestože moderátoři a účinkující vystoupili zdarma, byly náklady na zajištění benefice mnohem vyšší než v předchozím roce a počet platících návštěvníků nižší. Klub přátel Tengenenge zaevidoval po úhradě občerstvení čistý příjem z benefice ve výši 32 500 Kč.II. BENEFIČNÍ VEČER PRO TENGENENGE

Klub přátel Tengenenge děkuje organizátorům II. benefičního večera pro Tengenenge a vzdělávání v Africe. Kromě organizátorů a učinkujících se jej zúčastnilo více jak 80 hostů a prezentovala se zde téměř desítka firem. Zastoupeni byli i zástupci tisku a soukromého televizního vysílání.
     Celá akce byla organizačně a logisticky náročná, její vyúčtování bude provedeno počátkem prosince 2012.

PODĚKOVÁNÍ

II. BENEFIČNÍ VEČER PRO TENGENENGE

ZAVAZADLO PRO TENGENENGE

Přátelé z Tengenenge nám potvrdili, že v pořádku dostali zavazadlo, které Klub přátel Tengenenge dopravil s pomocí Markéty Motsi do Harare. Kromě školních pomůcek, obuvi, knih a oblečení, předala Markéta do Tengenenge i platy oběma učitelům na tři měsíce a doplatila z prostředků Klubu barvy na dokončení výmalby školy. Celkem bylo jejím prostřednictvím do Tengenenge posláno 746 USD (stále ještě zbytek z nevyužitých prostředků z březnové cesty).
    Za přepravu zavazadla o váze 20 kg Klub srdečně děkuje společnosti EMIRATES, ktera jej odbavila bez poplatků.
ETNOFESTIVAL V PRAZE

V sobotu 25. srpna se Marie Imbrová zúčastní ve spolupráci s ambasádou JAR etnofestivalu BAREVNÁ DEVÍTKA v Praze. Návštěvníkům nabídne drobné zboží ze Zimbabwe, přívěšky a korálky z celé Afriky, fotografie z Tengenenge. Výtěžek z prodeje, ve výši jedné třetiny, bude odveden Klubu přátel Tengenenge na podporu dalších akcí. Bližší informace o festivalu naleznete na: www.barevnadevitka.czTENGENENGE V ROUDNICI NAD LABEMÚSPĚŠNÝ VEČER

Mimořádně úspěšný večer zorganizovala pro své přátele v Praze 30. dubna jedna z dobrovolnic Štepánka Chaloupková. Její prezentace, příběh panenek a konečně samotná dražba panenek, andílků a fotografií vynesla celkovou částku 46.850,- Kč, která poslouží částečně ženám jako kapitál k založení chovu kuřat a jako základ na nutné vybavení školní jídelny.

Děkujeme.TENGENENGE, DOBROVOLNÍCI 2012Jako první se do Zimbabwe skutečně dorazila Monika Měrotská, která využila možnosti odborného pobytu na velvyslanectví České republiky v Zimbabwe a na samotný pobyt v Tengenenge jí zbylo minimum času. Nicméně díky jejím kontaktům dorazily do Tengenenge i dvě české lékařky, které se zaměřily na kontrolu zdravotního stavu stavu dětí i dospělých a navštívily i nejbližší zdravotní zařízení. Dle jejich zprávy je zdravotní stav dětí v Tengenenge relativně dobrý a pro další potřeby zavedly ve vesnici kartotéku prohlédnutých osob.

Těsně před koncem února dorazily do Tengenenge i Hana Homolková a Pavla Lukášková, které navštívily tuto komunitu poprvé. Obě členky Klubu přátel Tengenenge byly vybaveny četnými dary podnikatelské komunity, zejména novým notebookem a solární baterií, dále školními pomůckami,sportovními potřebami, hračkami a oblečením, které bylo určeno přednostně dětem. Jejich pobyt ve vesnici byl z logistických důvodů poměrně krátký, avšak intenzivní. Zaměřily se na kontrolu chodu školky, práci učitelů a nezávisle na sobě monitorovaly další možnosti spolupráce s celou komunitou. Nezávisle na dalších dobrovolnících konstatovaly malou míru spolupráce současného managementu vesnice, Dominic Benhura vedeni komunity svěřil zpět do rukou predchozích pomocníků místního office. Na druhé straně byly obě dobrovolnice nadšeny bezprostředností dětí a jejich zvídavostí.

Krátké hodnocení jejich pobytu proběhlo hned v Harare na počátku března, kdy se setkaly s poslední dvojicí dobrovolnic, Marií Imbrovou a Štepánkou Chaloupkovou. Tato dvojice se připravovala na odjezd do Tengenenge přímo v Harare, neboť´ hlavní náplní jejího delšího pobytu byla oprava školy, vymalování jejího interieru a vybudování dětského hřiště. Důkladná příprava a komunikace s komunitou se ukázala jako prozíravá, neboť se ukázalo, že na tyto práce není v Tengenenge vůbec nic. Obě dobrovolnice tedy nakoupily kartáče, sekyru, škrabky, barvy, protiplísňové nátěry, cement atd přímo v Harare a později ještě dokupovaly nutný materiál v Gweru. I ony vezly do Tengenenge dary v podobě školních potřeb, deskových her, mobilních telefonů a zejména, z iniciativy Štěpánky i látky na šití panenek a textilních hraček.

Marie Imbrová využila svého několikadenního pobytu v Harare na setkání s řadou místních přátel, včetně novinářů, aby je informovala o činnosti klubu a také pozvala na závěrečný odpolední živý koncert do Tengenenge, kam zprostředkovala vystoupení Mannexe Motsi a jeho kapely. Dále na radu předchozích dobrovolnic zakoupila z prostředků Klubu 50 nových bavlněných triček, pro všechny děti ve školce.

Téměř dvoutýdenní pobyt dobrovolnic v Tenge byl pak plný zvratů a logisticky poměrně náročný. Zatímco školka a její dva současní učitelé, placení z prostředků Klubu, si plní své závazky a jsou komunikativní, velký problém nastal s vedením manegementu, kterému se jen postupně podařilo vysvětlit , že náš Klub nemůže investovat do všeho, co ve vesnici chybí a zejména nemůže hradit ani veškeré náklady související s údržbou již vybudované budovy školky. Konkrétním příkladem byl pak stav, ve kterém se budova nalézala. Přestože byla pouze rok a pár měsíců v provozu, byla do výše jednoho metru úplně mokrá, podlaha místy děravá. Štěpánka Chaloupková se tedy nejprve musela zaměřit na nejtnunější práce, jejichž rozsah si však vyžádal dohodu s managementem a spolupodílí na platbe čtyř místních sochařů, vesměs velmi dobrých, kteří se na obborných pracech podíleli. Šlo zejména o vytyčení a vycementování odvodňovacího kanálu kolem celé budovy (ukázalo se také, že ve vesnici není vodováha), protiplísňové nátěry, opravu podlahy a až v konečné fázi na malování budovy, s kterým se však započalo až po jejím důkladném vyschnutí, to je po odjezdu obou dobrovolnic. Současně Štěpánka, která se své práci věnovala minimálně deset hodin denně, vytyčila a nechala vypískovat za školou hřiště a provizorně opravila komín v místním muzeu, kterým tam zatékalo.

Veškeré tyto práce si vyžádaly jednak náklady na další a další stavební materiál, který se v okolí Tenge získával velmi komplikovaně a také se projevila slabost managementu, který nebyl schopen si jednotlivé cesty za nákupem naplánovat a v ideálním případě včas dovést. Poté, co jim rozpadlo poslední auto ve vesnici, již obě dobrovolnice přestaly na pomoc v dopravě ze strany Tenge spoléhat a pronajaly si na cestu zpět do Harare jiné vozidlo.

Náklady a materiál a jeho dopravu dosáhly téměř polovinu částky, s kterou se tam skupina dobrovolnic vypravila. Další čtvrtina šla na platbu učitelky do konce třetího čtvrtletí a na zajištění potřeb dětí, jako nákup hygienických prostředků, svíček, dezinfekce atd. Nevyčerpané prostředky se dále užívají na domalbu školy, která bude vyúčtována do konce června 2012.

Marie Imbrová se zaměřila na dopolední pomoc při výuce ve školce, na kontrolu a inventuru Klubem zakoupených věcí v roce 2011 a na schůzky s managementem vedoucí k větší podpoře školky. Se Stellou vyhodnotila i výsledky dětí z předchozího roku, všech 32 malých žáčkům, kteří dosáhli v lednu věku šesti let bylo zapsáno do 1. ročníku Horse Shoe, přeskočilo tedy nutný přípravný ročník. Rodné listy jsou nadále ve fázi, kdy se nedaří zajistit rodné listy dětí, jejichž rodiče nemají dosud řádné doklady.Nicméně stávající rodiče si pořizují listy již automaticky a velice oceňují, že Klub zanechal finanční prostředky na zakoupení benzinu na cesty do nejbližšího správního střediska do Guruwe.

Tam se s managementem vypravila Štěpánka, neboť díky své profesi architektky se chtěla ubezpečit, zda tamní zástupci ministerstva školství jsou schopni definovat podmínky pro stavbu školní kuchyně, kterou by naše zařízení potřebovalo. Po mnoha peripetiích se jí pak podařilo zjistit základní požadavky na budovu a iejí vybavení. Pro komunitu v Tengenenge pak zanechala i plán samotné jednoduché stavby. Marie Imbrová slíbila jménem Klubu budoucí možnou podporu na její zařízení.

Intezivní v Tengenege byly tentokrát i odpoledne, kdy se před chatkou obou dobrovolnic scházelo několik žen a intenzivně šilo a vyrábělo panenky z dodaného materiálu. I tady se přímá účast Marie a Štepánky ukázala jako nezbytná, většina žen, přestože jsou mimořádně zručné, neměla žádnou zkušenost se zhotovením střihu, stehováním a dokonce nedělaly první den ani uzlíky na niti. Jejich nadšení a touha dokázat něco jiného se však projevila v několika dnech a jejich výrobky byly více jak uspokojivé. V rámci této skupiny převládl názor, že by si ženy za utržené peníze, chtěly pořídit chov kuřat. V kombinaci se stavbou školní jídelny, kde se bude pro děti vařit to rozhodně není špatná myšlenka a Štěpánka se rozhodla ji v rámci kruhu svých přátel podpořit.

Poslední den byl věnován odpolednímu koncertu, na který finančně přispěl management (pronájem a nákup benzinu do generátoru), a který místní komunita nesmírně ocenila. Zdejší soubor dětí pečlivě nacvičoval vystoupení celý týden a jako překvapení si dali ze svých prostředků ušít nové kostýmy. Viz. video YouTube Na koncert se dostavili i tři novináři z Harare a tři auta pozvaných přátel.

Celkově cesta a pobyt v Tengenenge byl pro obě strany přínosný, ovšem zkušenost z takto organizovaného pobytu ukazuje, že každá skupina dobrovolnic by měla být po celou dobu pobytu doprovázena členem Klubu, který již v Tengenenge byl, dále, že je v případě náročnějších prací je lépe jejich přípravu zajistit z Harare a to i včetně vozidla, které bude v průběhu pobytu pravidelně k dispozici.

má kromě hlavního bodu pobytu, pracovat s dětmi, i další povinnosti, včetne práce s komunitou žen a rozšíření prostranství pro dětské hřiště. O svých dojmech jako vždy, budou učastníci informavat po návratu.
Díky dárcům z uplynulého roku a mimořádnému daru Kiwanis klubu v Lounech, bude na pokryti potřeb dětí, dovybavení školky a platy učitelů dovezeno do Tengenenge 4 500 USd.ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TŘEŠTI

K aktivitám našeho Klubu se rozhodla připoji i Základní škola v Třešti, která si pořádá pro děti v Tengenenge svou vlastní sbírku a zřídila si pro tuto příležitost následující webové stránky pomoc Zimbabwe .

Děkujeme.ŠEST DOBROVOLNIC V TENGENENGE - ÚNOR, BŘEZEN

Počátek roku měl Klub organizačně naročný, včetně zpracování přehledu darů, poděkování dárcům, podání daňového přiznání a koordinace pobytu jednotlivých dobrovolníků v Tengenenge. Jako první se do Zimbabwe vypravila Monika Měrotská, která je v Zimbabwe pracovně a do Tengenenge zavítá počátkem března, kdy ji bude následovat i česka lékařka, aby zkontrolovala zdravotní stav dětí.
Další dvojicí jsou pak nové členky Klubu, pani Hana Homolková a Pavla Lukášková, které odcestovali do Zimbabwe před koncem února a konečně v druhém březnovém týdnu dorazí do Tengenenge Marie Imbrova a Štepánka Chaloupková. Každá dvojice má kromě hlavního bodu pobytu, pracovat s dětmi, i další povinnosti, včetne práce s komunitou žen a rozšíření prostranství pro dětské hřiště. O svých dojmech jako vždy, budou učastníci informavat po návratu.
Díky dárcům z uplynulého roku a mimořádnému daru Kiwanis klubu v Lounech, bude na pokryti potřeb dětí, dovybavení školky a platy učitelů dovezeno do Tengenenge 4 500 USd.EXPEDICE TENGENENGE HTF UK 2011


          Díky široké podpoře HTF UK, katedry psychosociálních věd a etiky, Klubu přátel Tengenenge a zejména Mgr. Měrotské se nám, studentům druhého a třetího ročníku sociální a charitativní práce, podařilo vycestovat na bezmála měsíční stáž do jihoafrického státu Zimbabwe. To, o čem jsme se na začátku studia neodvažovali ani snít, se stalo realitou o adventu roku 2011. Měli jsme dva hlavní cíle: Sebrat materiály na graduační práce a podpořit rozvoj vzdělávání v Tengenenge Pre-School (v součinnosti se sbírkou, uspořádanou školami ve Středočeském kraji).
          Po příjezdu do cílové destinace, Tengenenge, se nám dostalo vřelého přijetí ze strany místních obyvatel. Připravili dokonce uvítání domorodým tancem a zpěvem.
          Během výuky v místní Pre-School jsme se seznámili s dětmi i učitelkou Stellou. Úroveň vyučování byla i přes nedostatek pomůcek velmi dobrá. Díky výtěžku z benefice, kterou pořádali manželé Homolkovi v září 2011 a dalším drobným dárcům Klubu se podařilo získat finance na nákup tabulí a dalších pomůcek. Naše asistentka přivezla komunitě i dar paní Lucie Kazda ve výši 540 USD . Přínos našeho pobytu spatřujeme také v metodologickém rozšíření pedagogických obzorů v Pre-School. Do výuky jsme se zapojovali pravidelně a s plným nasazením. Naše přítomnost také zvýšila popularitu školy mezi místními (ne všechny děti z vesnice chodí do školy). Kromě běžné výuky jsme také pořádali sportovní den, besídku a mnoho dalšího.
          Zručnost místních sochařů, pověstná po celém vyspělém světě, nám učarovala a inspirovala nás k hlubšímu zájmu o zdejší umění. Rovněž místní pomocný učitel Agrippa se o nás staral a umožňoval nám pochopit bohatost a krásu zdejší kultury.
          Anglicky jsme se domluvili bez problémů, místní jazyk Shona jsme se učili pomalu. Děti byly do studia nadšené a nové hry a aktivity přijímaly a chápaly velmi dobře.
          Věříme a doufáme, že naše návštěva v Tengenenge nebyla poslední a že budeme moci znovu spatřit Jižní kříž nad potemnělou buší. Okamžiky strávené v Tengenenge si můžete s námi připomenout na výběru fotografií.

Šárka Zápotocká Vojtěch Smetana Michala Krejčová
PÁR FOTOGRAFIÍ Z POBYTU V TENGENENGE

Pár fotografií z prosincového pobytu v Tengenenge na Rajčeti.Případné dotazy směřujte na: pratele@tengenenge.cz
[CNW:Counter]