Hlavní stránka       Smysl pomoci       Tengenenge       Spolupracují       Kontakty       Ke stažení       Archiv   
VÁNOCE PRO TENGENENGE

Na akci bylo vybráno 5 220,- Kč. Za podporu dětí z Tengenenge srdečně děkujeme.
ROZLOUČENÍ S MAUDY

6.září v Praze v kavárně ART-N-COFFEE jsme se rozoučili s Maudy Muhoni po jejím více jak dvouměsíčním pobytu v ČR. Přátelé svým dobrovolným vstupným přispěli částkou 2400,- Kč na podporu školní docházky dětí v Tengenenge.

Děkujeme
TENGENENGE NA AFRICA LIVE

Na Festivalu Africa Live pomáhal: Jaromír Tlustý a Marcela Tlustá s dětmi,
Jiří Bláha, Naďa Gutzerová s dcerami, Marie Imbrová, Marcela Pelikánová a
Hana Krpešová s dcerou. Velkou podporou byla Jana Sandner a Maudy Muhoni.
Čistý zisk na podporu dětí v Tengenenge činil 13 600,- Kč.

Děkujeme
PÁR POSTŘEHŮ Z FESTIVALU AFRICA LIVE V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ

Členové Klubu přátel Tengenenge se zůčastnili festivalu Africa live ve Dvoře Králové. Festival probíhal ve velice příjemném prostředí a přátelském duchu. Prostředí se velmi blížilo opravdovému africkému tržišti. A to jak zvuky, všemožnými vůněmi i zápacehem a všeobecným veselím. Přinášíme několik fotopostřehů z této vydařené akce.

Prostředí bylo opravdu věrohodné
A náš stánek měl vskutku co nabídnout


Občas byla pěkná tlačenice
Nebylo jednoduché se rozhodnout
Profesionální zájem projevil i ředitel zahrady Přemysl Rabas
O zábavu se starali umělci hudebními vystoupeními
I módní přehlídkou
Maudi Muhoni provozovala neúnavně svůj sochařský workshop
A rozdávala všem v okolí svou dobrou náladu
Někdy bylo ovšem třeba přiložit ruku k dílu i v jiném oboru
Po namáhavém dni se nakonec skupina techniků těšila na zasloužený odpočinek
AFRICA LIVE V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ

Program festivalu Africa Live v ZOO Dvůr Králové

Členové Klubu přátel Tengenenge oznamují, že po období letních prázdnin bude v ZOO Dvůr Králové tesat zimbabwská sochařka z Tengenenge, naše kamarádka MAUDY MUHONI.
    S jednotlivými členy Klubu přátel v Tengenenge se pak můžete seznámit na africkém tržišti během festivalu od 23. do 31. července 2016.

Těšíme se na Vás.
TENGENENGE DUBEN 2016

Každoroční pobyt Marie Imbrové a dobrovolníků - Hany Krpešové , Karolíny Krpešové a Ondřeje Homolky byl tentokrát směřován do období těsně po Velikonocích, což dobrovolníkům umožnilo seznámit se podrobněji se životem dětí v době oficiálních prázdnin a současně realizovat další vzdělávací projekt.

Jako již tradičně začaly přípravy a cestu v Harare, kde se sháněly učebnice specificky pro 5. a 4. ročník a dokupovaly se učebnice opět pro 1.ročník. Kromě vzrůstající ceny bylo zřejmé, že se ani větší počet učebnic stejného typu nedá v knihkupectvích hlavního města sehnat. Potěšitelné naopak bylo, že se rozšířila nabídka výukových materiálů, zejména obrazových. Další výraznou položkou bylo zakoupení kvalitní barvy na malování interieru školy a k tomu příslušných štětců. Stejně tak se dokoupila řada praktických drobností na provoz naší školky, kde strávily dobrovolnice celý týden. Ondřejův pobyt byl v Zimbabwe nejkratší, ovšem v Tengenenge velmi intenzivní. Mimo podpory projektů se věnoval zejména dokumentaci a doplnění seznamu aktivních sochařů. Během pobytu ve vesnici se velice osvědčil řidič druhého auta Agrippa Trigu, který se nakonec zapojil i do vypracování testů z angličtiny, šonštiny a matematiky, které se použily pro důkladné ověření znalostí dětí 4. a 5. ročníku. Vyhodnocení testů a celková dosažená úroveň znalostí bude pro Klub dalším vodítkem pro individuální podporu dětí ve vyšších ročnících. Do zahájení zimbabwského školního roku (únor 2016) pomohl Klub již 140 dětem a ve školce je jich momentálně dalších 27.

Všechny děti ve školce obdržely oblečení a většina i boty, které jako tradičně tvořily převážnou náplň kufrů, stejně jako knihy v angličtině, které byly vybrány na charitativních akcích našeho Klubu, a Stelle byl poskytnut plat na další období.

Oprava interiéru školky byla plánovanou údržbou a byla provedena ve spolupráci s místní partou sochařů. O úklid se postaraly ženy z našeho místního klubu šiček, které také celý týden šily zvířátka pro charitativní akci ve Dvoře Králové. O výzdobu stěn nově vymalované učebny se postaraly dobrovolnice z Čech, dovezly klip rámy a fotografie z předchozích pobytů.

Dle místních ohlasů a návštěvy ředitele nejbližšího školního zařízení je školka v Tengenenge svým vybavením nejlepší v regionu a sílí tendence participovat na podpoře našich dětí, což se mimo jiné projevilo tím, že management Tengenenge by si přál, aby tato škola byla vybavována taktéž učebnicemi a pomůckami, což je však nad finanční možnosti našeho klubu.

Náročné několika hodinové testy, kterým se děti vyšších ročníků podrobily, byly dětmi a rodiči brány naopak velice vážně, jejich výsledek sledovala celá vesnice. Nejlepší absolvent testů pak obdržel nové kolo, které uhradil starosta města Roudnice. A další kolo dodatečně obdržel i nejlepší počtář, kolo bylo uhrazeno z individuálního daru. Využití kol, zakoupených s přispěním českých donorů, je v Tengenenge značné, jejich údržba pak minimální. Nicméně se ve vesnici najde pár jedinců, kteří jsou schopni provádět průběžnou údržbu a pro ně nakoupili členové klubu část náhradních dílů, které si postupně budou moci rodiče dětí za poloviční cenu od "správce" odkoupit. Další větší nákupy kol však zatím členové klubu nedoporučují.

Naprosto bez problémů běží projekty, ve kterých se angažují naše ženy. Ještě do konce pobytu vymalovaly zbytkem barvy kurník, naplánovaly si nový nákup nosnic, dále podporují děti vaječnou svačinou. Zvládají pěstování zeleniny i péči o malá políčka. Ujímají se i dalších prací, které jsou během našeho pobytu nezbytné. Díky Maudy Muhoni, která již potřetí přicestuje sochat do Dvora Králové, jsou poměrně podrobně informovány i o způsobu našeho života.

Celý pobyt se odehrával v přátelské atmosféře, která byla podtržena také tím, že v jeho průběhu Ondřej vybíral a nakupoval sochy pro Ateliér AfrickéSochy.cz, při čemž chtěla být většina sochařů.

Vzhledem k celostátním prázdninám byly v Tengenenge i děti příbuzných sochařů, někteří z nich jsou studenti středních škol. Jejich žádosti o podporu však bude řešit Klub až dodatečně.

Konec pobytu byl zakončen oslavou, při které podpořil Klub přátel i místní folklorní soubor, který se měl v následujících dnech zúčastnit regionální přehlídky. Cesta do Tengenenge i z Tengenenge proběhla bez nehod a Agrippa Trigu se dodatečně angažoval ještě v Harare, kdy pomohl při nákupu náhradních dílů na kola a také i tento dodatečný nákup do Tengenenge dovezl.

Další, již soukromý program pobytu v Zimbabwe, ukázal na nedostatek finanční hotovosti mezi státními úředníky, na problémy s mobilitou místních atd., ale vcelku proběhl bez problémů.

Další fotografie po kliknutí.


BENEFIČNÍ DRAŽBA PRO DĚTÍ V TENGENENGE

BENEFIČNÍ DRAŽBA ART-N-COFFEE

Dostali jste k narozeninám, svátku či k Vánocům něco, co se Vám úplně nehodí nebo to prostě už máte 2x? Nevhodný dárek Vám nemusí ležet ve skříni. Učiňte z něj dar, který skutečně pomůže tam, kde je potřeba. Naše společnosti Art-n-Coffee a AfrickéSochy.cz se zabývají podporou moderního umění v Zimbabwe. Ve spolupráci s Klubem přátel Tengenenge, který v roce 2010 postavil v sochařské komunitě Tengenenge školní zařízení, jimž prošlo již 140 dětí, podporujeme vzdělávání dětí sochařů.
Vaše nepotřebná věc může někoho dalšího v této skupině zaujmout a může si ji vydražit. Budeme proto rádi, když nám jednak věnujete nepotřebný předmět a zároveň se zapojíte do dražby jiných předmětů, které Vás třeba zaujmou od jiných členů skupiny. Částka jde poté na charitativní účet, ze kterého nakoupíme školní potřeby pro děti v Tengenenge.
A jak bude dražba probíhat? Nahrejte na zeď události fotku DAROVANÉHO předmětu a přidejte vyvolávací cenu. Poté může kdokoliv k částce přihazovat libovolnou sumu, nejméně však 50 Kč. Po ukončení dražby se s každým z Vás domluvíme na předání věci a zaslání konečné částky na účet Klubu přátel Tengenenge. S námi víte, koho podporujete a jak se peníze zužitkují.

Připojte se k nám – spolu toho dokážeme víc.