Hlavní stránka       Smysl pomoci       Tengenenge       Spolupracují       Kontakty       Ke stažení       Archiv   
VÝSTAVA BOTANICKÁ ZAHRADADUN DUNDRUHÁ MONITOROVACÍ CESTA LISTOPAD 2017

Druhá cesta v tomto roce byla logisticky náročná, neboť ji nakonec absolvovalo pět účastníků (Marie Imbrová, Hana Krpešová, Ondřej Homolka – členové Klubu, dále Jana Sandner – fotografka a Vlasta Mertlíková – učitelka ze ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem) Pobyt v Tengenenge probíhal od 11. do 18. listopadu 2017, tedy v době tzv. vnitrostátního puče v Harare, který však v důsledku nijak nepoznamenal cíle a práci monitorovací skupiny.

   Vzhledem k personální účasti fotografky a učitelky se podařilo zdokumentovat život dětí nejen v Preschool v Tengenenge, ale také v blízké Tengenenge Primary school a vzdálenější Horse She school, kam děti docházejí.

    Základní poznatky z několikerých návštěv škol a jednání s učiteli a rodiči jsou následující:

1) Pobyt dětí v Preschool Tengenenge, kde v plném rozsahu hradíme plat Stelly a podílíme se na údržbě a vybavení budovy, chápe již komunita jako samozřejmost, většina dětí chodí do tohoto předškolního zařízení ráda. Výuka se nese v klasickém africkém duchu, je založena na memorování a vzhledem k věku dětí od dvou do sedmi let, je ve škole kázeň. Přestože není ve škole prostor pro individuální péči o každé dítě, má Stella mimořádný přehled jak o potřebách dětí, tak jejich rodinných podmínkách. Při pravidelné docházce nemají děti problém plynule přejít v šesti či sedmi letech doTengenenge Primary School cca 2 km od vesnice.

2) Primary School Tengenenge byla zařízena z iniciativy managementu vesnice a přilehlých malých farem, jde o státní školu, která buduje postupně další ročníky, podle počtu docházejících dětí. V roce 2018 otevře další dvě třídy pro 4. ročník. Ve stávajících třídách probíhá výuka na směny, počet dětí v jednotlivých třídách se pohybuje od 45 do 60. Učitele platí vláda, systém výuky plně podléhá náročnému systému zkoušek. Škola se potýká s nedostatkem prostoru, učebnic i učebních pomůcek. Nicméně vedení školy je velice kompetentní, dokáže nejen hodnotit jednotlivé žáky dle prospěchu, ale má i přehled, kolik žáků pochází z nízkopříjmových rodin. Bohužel, značná část žáků, která potřebuje finanční pomoc na zaplacení školní docházky, uniformy a učebnice, je právě z Tengenenge.

3) Vedení Horse Shoe školy je si vědomo, kolika žákům jsme již pomohli, jak poskytnutím učebnic tak kol, které usnadňují žákům přesun do školy, a jednání s vedením školy bylo otevřené a věcné. I tato škola by uvítala podporu v podobě studijních materiálů a ráda by spolupracovala v příštím roce na uspořádání zájezdu pro studenty či jiném atraktivním programu. V současné době máme nejvíce našich žáků (z Preschool Tengenenge) již v ročnících 4. až 6., při čemž mnozí z nich patří v rámci tříd mezi nejlepší, ty nám také doporučilo vedení školy nadále podporovat.

Zpětným ověřením skutečností přímo ve vesnici a pohovory s rodiči jsme zajistili částečnou finanční podporu jak dětem podporovaným v předchozích letech (Tafadzwa, Memory Tembo, Forewer Makore), tak pěti novým z Tengenenge Primary school a třem nejnadanějším z Horse Shoe. Pro těchto osm nových žáků však budeme hledat v Čechách individuální sponzory, abychom zabezpečili dlouhodobou podporu jejich vzdělání.

Další cílenou podporu obdržel na vyšší studia Muchi Tembo. A finanční dar ze Střední školy diplomacie v Mostě, obdržela Nicol Phiri, která je vynikající studentkou v nejbližším regionálním městě. Bohužel, během našeho dalšího pobytu v Zimbabwe, zemřel její otec a Nikol bude muset přehodnotit své plány týkající se jejího dalšího vzdělání.

Logisticky nám pomohl cestu zajistit Agrippa s pronajatým vozidlem na celý týden, který se aktivně účastnil i jednání s vedením škol a dodatečně ještě dovezl do vesnice učebnice zakoupené v Harare. Během pobytu jsme opět spolupracovali na zhotovení vánočních ozdob s Klubem místních žen. Díky Ondrovi Homolkovi se nám také podařilo zmapovat změny ve skladbě sochařů v komunitě.

Spolupráce s managementem vesnice je dobrá, bohužel neměnná. Ve vesnici není pojízdné auto a vedení vesnice není schopno více prezentovat zdejší umění mimo region. Díky Janě Sandner je z této cesty dostatek fotografického materiálu, který bude použit pro další aktivity Klubu a zejména pro putovní výstavu v roce 2018.

I přes změnu politické situace je nutné peníze na školu a školné vozit do Tengenenge přímo a ponechat si rozhodující pravomoc, jak bude s nimi nakládáno.

Marie Imbrová

Fotografie k nahlédnutí v galerii

Galerie
Galerie 1
Galerie 2