Hlavní stránka       Smysl pomoci       Tengenenge       Spolupracují       Kontakty       Ke stažení       Archiv   
PŘEDVÁNOČNÍ TRŽNICE V ČERNOCHOVĚ
SETKÁNÍ S MAUDY MUHONI
AFRICA LIVE 2019


Celé první pololetí tohoto roku se snažil Klub přátel Tengenenge dodatečně podpořit všechny své žáky a studenty, kteří se vinou silné inflace
v Zimbabwe dostali do situace, že prostředky alokované na jejich vzdělání se ukázaly jako nedostatečné. Několik desítek tisíc vynaložil na operaci a tím na záchranu života malé Shyleen, na kterou částečně čerpal i podporu z Fondu Eurowag - Nadace Via.

Na další reoperaci malé Shyleen směřuje i
7000 Kč, které jsou ziskem Klubu přátel Tengenenge z Afrického festivalu 2019 ve Dvoře Králové. Byt´byl letos festival málo propagován, navštívila nás řada přátel a užili jsme si přítomnost sochařky Maudy Muhoni
a skupiny Iyassa.

Na přípravě a realizaci naší prezentace v ZOO Safariparku ve Dvoře Králové se podíleli: Jaromír Tlustý a Marcela Tlustá s dětmi, Jiří Dědourek s dcerami, Marie Imbrová, Hana Krpešová a Marcela PElikánová.


MONITOROVACÍ CESTA DO TENGENENGE 2018 A LÉČBA SHYLEEN

Monitorovací cestu uskutečnila opět zakladatelka Klubu přátel Tengenenge Marie Imbrová a čtyři dobrovolnice z bankovního sektoru, paní Renata Dlesková, Jana Islová, Ivana Kerchnerová a Jindra Tůmová. Vzhledem k tomu, že výše uvedené dobrovolnice pobývaly v Zimbabwe poprvé, byl pobyt rozdělen na část dobrovolnickou, kdy ve dnech 14. až 19. října pobývaly v Tengenenge a po návratu z poznávací části ve dnech 25. a 26. října řešily zápisy vybraných stipendistů středoškoláků ve vybraných školách a konzultovaly postup léčby Shyleen.

Celá cesta byla realizována v podmínkách začínající inflace, zoufalého nedostatku benzínu a předražených základních potravin, pokud byly ještě v obchodech. Logisticky se podařilo cestu do Tengenenge zajistit díky Agrippovi, který již zajistil zapůjčení auta na šest dní a domluvil i postupný nákup nedostatkového benzínu.

Pobyt dobrovolnic v Tengenenge byl tentokrát zaměřen, mimo působení v mateřské školce, zejména na setkání s jednotlivými podporovanými dětmi z Tengenenge Primary School a Horse Shoe School, aby si ověřily, zda cílená finanční podpora je skutečně využívána náležitým způsobem.

Všech sedm námi podporovaných studentů prospívá velice dobře, při čemž dva z nich dosáhli tak vynikajících výsledků, že byli doporučeni na střední školu. Jednou z nich je Memory Tembo a druhý vynikající student je Archibald Combarrago. Ve spolupráci s mateřskou školou a rodiči jim byly vybrány střední školy, kam by měly oba nastoupit. Ještě před odletem celé skupinky to zajistil Agrippa, který spravuje částku, kterou jednotlivé školy požadují za trimestr. V případě Memory se jedná o 530 USD, v případě Archibalda o částku 750 USD. Nicméně se předpokládá, že školné v roce 2019 opět vzroste a částky budou muset být opětovně navýšeny. Dohližitelem nad výdaji byl v tomto případě stanoven Agrippa.

Zpětnou kontrolou nedoplatků našich žáků z předchozích let bylo vyrovnáno školné za dva naše žáky v celkové výši 118 USD. Spolupráce s vedením obou škol je velice dobrá, oba ředitelé nám umožnili nahlédnout do jednotlivých složek žáků a seznámili nás s provozními potřebami škol. Pochopitelně jejich požadavky na pomoc s vybavením přesahují naše možnosti, ale obě školy uvítaly i menší hmotné i finanční dary. Obecně jsme se shodli, že největším přínosem je nákup učebnic, které děti mohou v rámci výuky sdílet.

Kromě přidělení částek sedmi dětem na školné z Tengenenge Primary school (celkem 490 USD), byly poskytnuty dva příspěvky na potraviny a to vdově po Amali Malolo(20 USD) a malému Tafadzovi (30 USD), který žije mimo Tengenenge v chýši na poli. Všechny dobrovolnice pak rozdali všem dětem ve školce české boty, oblečení a výtvarné drobnosti, které jsme dovezli ve zvláště balených kufrech - celkem 115 kg darů z Čech.

V průběhu pobytu jsme také pomohly dvěma dětem, malému Stabenovi, který si zlomil ruku a zhotovení sádry vyšlo na 60 USD, a hledali jsme lékaře pro malou Shyleen, která trpěla špatným zažíváním a nepravidelným vyměšováním. Evidetně byla zesláblá. V místních podmínkách to bylo vydání dalších 200 UDS na dopravu k lékaři a předpis léků. Veškeré cesty do škol i s pacienty byly vykonány námi pronajatým vozidlem, cože se promítlo do celkových nákladů za benzín.

Z našich spolupracovníků byla na půl roku zaplacena Stella (900 USD) a jako asistent i Agrippa (180 USD). Malou částkou byla podpořena i naše školka (200 USD), škola Tengenenge Primary school (100 USD) a také klub místních tanečníků (30 USD) Na závěr pobytu byl dětem uspořádán rozlučkový večer s bonbony a sladkým pitím (30 USD).

S managementem byla projednána větší spoluúčast na údržbě budovy školky, ponechána částka na opravu protékající střechy, a opět připomenuto, na jakých principech náš klub funguje. Vynikající byla podpora Klubu místních žen a Maudy Muhoni, které se o nové dobrovolnice staraly a umožnily jim se v Tengenenge plně aklimatizovat.

Kromě financí Klubu předala Marie Imbrová finanční pomoc i Nicol Phiri (dárcem je střední škola diplomacie z Mostu) a dvěma dětem podporovaných Janou Sander.


Kromě zvýšených výdajů za benzín a airtime bude nutné v odůvodněných případech počítat i s podporou některých dětí i formou vybraných základních potravin. Celkově bylo vydáno na pronájem auta, benzín na lékařské ošetření a zápisy středoškoláků do škol 840 USD, plat Agrippy jako šoféra 60 USD a na airtime 70 USD.

V době odletu skupiny byla malá Shyleen léčena léky předepsanými lékařem ve spádové nemocnici a její cesty hradil Klub z prostředků alokovaných na učebnice. Vhledem k tomu, že léčba se ukázala jako neúspěšná, bylo dodatečně z ČR vyjednáno převezení Shyleen do nemocnice v Harare, kde byla koncem ledna 2019 operována. Operaci již zaplatil Klub z prostředků tohoto roku.

Na stravu Shyleen bylo ještě poskytnuto 12 USD a na učebnice pak bylo vydáno 380 USD.


Shyleen po odchodu z nemocnice